• Bij overlijden van een dierbare dag en nacht bereikbaar: 06 1288 3557

over Immanuel

Ik ben een onafhankelijk zelfstandig uitvaartondernemer. Vanaf het moment van overlijden, of een voorbereiden op een toekomstig overlijden, begeleid ik de familie om samen een passend, bijzonder en waardig afscheid vorm te geven.
Ik doe mijn werk met toewijding en ga graag op zoek om, buiten de gebaande paden, onbekende mogelijkheden en duurzame alternatieven te vinden zoals een rouwbakfiets, graszoden opbaring of een afscheid in de buitenlucht.

In 2018 startte ik mijn opleiding bij Meander Uitvaartopleidingen als uitvaartbegeleider. In het voorjaar van 2019 studeerde ik af met een werkstuk over “Het ontstaan van nieuwe rituelen” en begon het werk als uitvaartbegeleider.

Historie
Als kind kwam ik al vroeg in aanraking met dood en het afscheid. Een dierbare vriend van mijn ouders stierf en ik stond erop dat ik bij de crematie aanwezig zou zijn. Dat was in die tijd hoogst ongebruikelijk, ik was toen 8 jaar. Drie jaar later overleed mijn opa die tot dan toe een belangrijke plaats in mijn leven had ingenomen. Door de fantastische begeleiding van mijn ouders beleefde ik de dagen na het overlijden en het afscheid zeer intens en is dat een dierbare herinnering gebleven. De kleinkinderen werden heel intensief bij het afscheid betrokken en ik heb mogen ervaren hoe dat in de rest van mijn leven heeft doorgewerkt.

Van huis uit groeide ik op met belangrijke elementen als eerbied voor de natuur, het belang van rituelen en de waarde van persoonlijke verbindingen met de mensen om ons heen. Ik studeerde evenementenorganisatie en werkte jarenlang als projectmanager in verschillende sectoren. Daar was het regelen en organiseren altijd een groot onderdeel van mijn werk. Maar de behoefte om betekenisvol werk te kunnen doen voor de mensen om me heen zorgde voor een zoektocht die leidde tot het vak als uitvaartbegeleider.

Met de levenservaring die ik heb opgebouwd en de ervaring in mijn werk als project- en eventmanager heb ik nu de vaardigheden ontwikkeld om de begeleiding te bieden die de nabestaanden zo hard nodig hebben.

Visie:
Door mijn achtergrond en opvoeding en mijn werk- en levenservaring sta ik open voor alle verschillende religies en levensovertuigingen. Ik ben geïnteresseerd in de tradities van andere culturen en ben ervan overtuigd dat we in een multiculturele en multireligieuze samenleving zouden kunnen, moeten en willen samenleven. Daarom verbind ik mij graag in mijn vak met uitvaarten bij verschillende culturen en religies.

In het eindwerkstuk tijdens mijn opleiding tot uitvaartbegeleiding heb ik rituelen onderzocht die ontstaan in verschillende culturen. Naast deze culturele diversiteit is het ook de rituele diversiteit die mij aanspreekt en boeit. Deze rituelen kunnen ons in onze versoberde westerse cultuur helpen om weer een verbinding te krijgen met onze bron.

Certificaat-uitreiking bij Meander Uitvaartopleidingen,
juni 2019

Netwerk Uitvaartvernieuwers:

Ik heb me aangesloten als lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers zodat ik van collega’s kan leren en we samen de branche en onszelf blijven ontwikkelen. Hiervoor heb ik de intentieverklaring ondertekend waarin onder andere de basis van waaruit ik werk staat omschreven als “integer, betrouwbaar, eerlijk en open”.

Op die manier wil ik mij onderscheiden en zichtbaar maken bij de mensen die ik begeleid.

De intentieverklaring van de leden van het Netwerk Uitvaartvernieuwers is hier te lezen.