bij het overlijden van een dierbare dag en nacht bereikbaar: 06 1288 3557

Over Immanuel

Ik ben een onafhankelijk zelfstandig uitvaartbegeleider. Vanaf het moment van overlijden, of een voorbereiden op een toekomstig overlijden, begeleid ik de familie om samen een passend, bijzonder en waardig afscheid vorm te geven.
Ik doe mijn werk met toewijding en ga graag op zoek om, buiten de gebaande paden, onbekende mogelijkheden en duurzame alternatieven te vinden zoals een rouwbakfiets, graszoden opbaring of een afscheid in de buitenlucht.

In 2018 startte ik mijn opleiding bij Meander Uitvaartopleidingen als uitvaartbegeleider. In het voorjaar van 2019 studeerde ik af met een werkstuk over “Het ontstaan van nieuwe rituelen” en begon het werk als uitvaartbegeleider.

Historie
Als kind kwam ik al vroeg in aanraking met dood en het afscheid. Een dierbare vriend van mijn ouders stierf en ik stond erop dat ik bij de crematie aanwezig zou zijn. Dat was in die tijd hoogst ongebruikelijk, ik was toen 8 jaar. Drie jaar later overleed mijn opa die tot dan toe een belangrijke plaats in mijn leven had ingenomen. Door de fantastische begeleiding van mijn ouders beleefde ik de dagen na het overlijden en het afscheid zeer intens en is dat een dierbare herinnering gebleven. De kleinkinderen werden heel intensief bij het afscheid betrokken en ik heb mogen ervaren hoe dat in de rest van mijn leven heeft doorgewerkt.

Van huis uit groeide ik op met belangrijke elementen als eerbied voor de natuur, het belang van rituelen en de waarde van persoonlijke verbindingen met de mensen om ons heen. Ik studeerde evenementenorganisatie en werkte jarenlang als projectmanager in verschillende sectoren. Daar was het regelen en organiseren altijd een groot onderdeel van mijn werk. Maar de behoefte om betekenisvol werk te kunnen doen voor de mensen om me heen zorgde voor een zoektocht die leidde tot het vak als uitvaartbegeleider.

Met de levenservaring die ik heb opgebouwd en de ervaring in mijn werk als project- en eventmanager heb ik nu de vaardigheden ontwikkeld om de begeleiding te bieden die de nabestaanden zo hard nodig hebben.

Visie:


Door mijn achtergrond en opvoeding en mijn werk- en levenservaring sta ik open voor alle verschillende religies en levensovertuigingen. Ik ben geïnteresseerd in de tradities van andere culturen en ben ervan overtuigd dat we in een multiculturele en multireligieuze samenleving zouden kunnen, moeten en willen samenleven. Daarom verbind ik mij graag in mijn vak met uitvaarten bij verschillende culturen en religies.

In het eindwerkstuk tijdens mijn opleiding tot uitvaartbegeleiding heb ik rituelen onderzocht die ontstaan in verschillende culturen. Naast deze culturele diversiteit is het ook de rituele diversiteit die mij aanspreekt en boeit. Deze rituelen kunnen ons in onze versoberde westerse cultuur helpen om weer een verbinding te krijgen met onze bron.

Samen

Het werk als uitvaartbegeleider doe ik graag met liefdevolle aandacht. Hoe graag ik ook zou willen betekent dat soms dat ik er niet voor iedereen op hetzelfde moment kan zijn. In drukke tijden of tijdens afwezigheid werk ik samen met anderen die op hun eigen manier werken die een gelijkwaardige visie hebben, tijd en aandacht hebben voor de naasten en een liefdevolle begeleiding bieden.

Candace Bleijerveld

Natuurlijk is de uitvaart als dé dag van het definitieve afscheid belangrijk, maar het gevoel en de beleving tijdens de dagen er naar toe, is wat je bij blijft en waar je mogelijk mee verder kunt….

Heel graag wil ik u helpen in dit emotionele en soms complexe proces.

Mijn naam is Candace Bleijerveld en als zelfstandig uitvaartbegeleider en betrokken buitenstaander, begeleid ik op persoonlijke en respectvolle wijze u en uw familie.

Dat kan met een voorgesprek in verband met een verwacht overlijden. Het regelproces van de dag van het overlijden tot en met de dag van de uitvaart, de nazorg en zo nodig verder. Ik wil er echt voor naasten zijn zonder tijdsdruk.
Met warmte, rust creëren in de hectiek van het verdriet, het afscheid en wat er nog komen gaat.

Soms zijn familieleden in de jaren uit elkaar gegroeid, ook daar probeer ik de verbinding te vinden, door het gesprek aan te gaan, met een kop thee of een wandeling.
Ik luister, begeleid, ondersteun en probeer onderliggende wensen van de families te doorgronden en vorm te geven. Daarbij heb ik geleerd om strakke regels in combinatie met mooie en bijna onmogelijke wensen tot uitvoering te brengen en snel te kunnen schakelen bij onverwachte emoties.

Uitvaartzorg is een dienstverlening, maar waar het vooral om gaat is vertrouwen, respect voor eigen keuzes van families, empathie en organisatie vermogen.

Mijn ervaringen in het leven en mijn visie op omgang met mensen, hebben mij ertoe gebracht dit waardevolle werk te gaan doen. Ook in mijn persoonlijke leven heb ik verlies, verdriet en rouw van persoonlijke dierbaren meegemaakt.
Afscheid nemen – de dood – het onomkeerbare- is intens en onvermijdelijk in een mensenleven. We krijgen er allemaal mee te maken.

Als dochter van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, ben ik met pannenkoeken en roti opgegroeid. Twee culturen in liefde en belangstelling met elkaar verbonden. Een wereld van diversiteiten. En naast een loopbaan als HRM manager en beheerder van een ondernemerscentrum, ben ik bekend met vele tradities en rituelen en omarm ik alle culturen.

Samenwerken met Immanuel Baan past hier helemaal bij. Ook zijn visie op duurzaamheid, is van grote toegevoegde waarde en ondersteun ik van harte. Hiermee kunnen we nog meer families helpen keuzes te maken die écht bij hen passen, die goed voelen!

Wat ik iedereen wens; terug kunnen kijken op een waardig afscheid met een herinnering die troostend is en passend bij de dierbare en de familie.

Nelleke Posthumus Meyjes

Nelleke is als ritueelbegeleider opgeleid en werkzaam in haar eigen onderneming. Zij begeleidt de naasten met liefdevolle aandacht tijdens mijn afwezigheid in de begeleiding van het afscheid.

‘Mijn vader was dominee en mijn moeder was kunstzinnig therapeut, dus het meemaken van en denken over (verschillende) levensvisies, over mensen, over de mysteries van het leven en van de dood, maakten eigenlijk altijd deel uit van mijn jeugd.

Ik volgde na het VWO, de theateropleiding De kleine Academie in Brussel en woonde daarna elf jaar in Brazilië. Daar deed ik de pedagogische opleiding Antropomúsica en werkte ik als theater- en muziekdocent met kinderen, jongeren en mensen met een beperking. Terug in Nederland, gaf een opleiding tot Systemisch Coach mij inzicht in familieopstellingen, maar tijdens de post HBO opleiding Ritueelbegeleiden bij Afscheid bij Het Moment (september 2020-januari 2021) kwam alles wat ik hiervoor gedaan had, bij elkaar.

Ik heb zelf verlieservaringen (rouw bij sterven en rouw zonder sterven) die me ten positieve hebben gevormd. Ik heb drie kinderen, waarvan één met een beperking. Naast mijn werk als schrijver en performer, startte ik in januari 2022 mijn nieuwe vak als ritueelbegeleider. www.rituelenbijafscheid.nl

‘Met liefdevolle aandacht,’ is de werkwijze van Immanuel Baan. Ik kan me hier van harte in vinden en onderschrijf zijn visie over duurzaamheid en culturele verscheidenheid:
Het verhaal van ieder mens is een schat aan inspiratie voor een passend afscheid.’

Marjolein Wijsman

Dienstverlening is niet alleen een vaardigheid maar een deel van wie ik ben.
Opgegroeid met ouders die werkzaam waren in de dienstverlening is daar
onbewust mijn passie ontstaan.
Mijn reis begon in de evenementensector, waar ik leerde hoe ik moest organiseren en plannen om samen tot het gewenste doel te komen. Later, in
mijn werk met mensen met dementie op het gebied van voeding, kwam ik met regelmaat in aanraking met uitvaartondernemers waar de interesse voor het vak is ontstaan.
Ik heb daarom besloten om de opleiding Meander Uitvaartopleidingen te
volgen, die ik in december 2024 succesvol heb afgerond. Mijn slotstuk,
“Dementie kan de woorden verbergen, maar de emoties blijven onverminderd
voelbaar”, en mijn ervaring met het werken met mensen met dementie kunnen van toegevoegde waarde zijn binnen dit vak.
Bij mijn diploma-uitreiking ontving ik van mijn docente een mooie kaart
met haar ‘drie woorden voor mij’: betrokken, energiek en positief. Graag
voeg ik daar nog drie door mijzelf gekozen woorden aan toe: vertrouwen,
inlevingsvermogen en ‘oog voor detail’.
‘Met liefdevolle aandacht’ begeleidt Immanuel naasten van hun overleden
dierbaren, hier sluit ik me graag bij aan. Ik ondersteun u graag in deze
moeilijke tijd en help u om samen invulling te geven aan een persoonlijk
afscheid van uw dierbare.

Martha van Seters

Na jaren gewerkt te hebben in boekhandels en uitgeverijen voelde ik dat ik toe was aan meer verdieping in mijn werk. Mijn ouders overleden kort na elkaar en de begeleiding bij beide uitvaarten was persoonlijk en met aandacht. Mede hierdoor konden mijn broer, mijn zus en ik op een mooie manier afscheid nemen van onze ouders.

Beide keren heb ik gemerkt hoe belangrijk de steun van de uitvaartbegeleidster was. Dat was het laatste zetje om zelf een opleiding tot uitvaartbegeleider te gaan volgen.

Als een dierbare overlijdt volgt een intense periode, waarin de wereld even stil staat en alles in dienst staat van het afscheid. Als uitvaartbegeleider kan ik de familie de praktische zorg uit handen nemen waardoor ze ruimte krijgen om zelf te voelen en te ontdekken hoe ze het afscheid willen vormgeven. En door een familie de volle aandacht en steun te geven kan ik betekenisvol zijn tijdens deze emotionele periode in hun leven. Door mijn betrokkenheid hoop ik de naasten te helpen om het verhaal van de overledene te op een liefdevolle manier te vertellen, waardoor ze later terug kunnen kijken op een mooi afscheid.

Eefje Smulders

Vanaf het moment van overlijden, of de voorbereiding daarop, begeleid ik families om samen een liefdevol, verbindend en passend afscheid vorm te geven.

Mooi afscheid nemen voor mij is: het vieren van het leven dat was, met dankbaarheid voor de fijne herinneringen en op een manier die passend is bij de overledene en zijn of haar nabestaanden.

“Hoofd koel, warm hart” dit is hoe mensen om mij heen mij omschrijven. Pragmatisch en daadkrachtig, maar ook intuïtief, verbindend en empathisch.

Een afscheid begeleiden dat op alle lagen klopt. Het proces van afscheid nemen brengt veel emoties met zich mee. We voelen verdriet, pijn en liefde. Het creëren van een passend ritueel, dat verbinding en verwerking ondersteunt, is uiteindelijk troostend en versterkend. Dat is wat ik hoop te realiseren en wat ik iedereen toewens. Daarom ben ik zo gepassioneerd over mijn werk als uitvaartbegeleider.

Certificaat-uitreiking bij Meander Uitvaartopleidingen,
juni 2019

Netwerk Uitvaartvernieuwers:

Ik heb me aangesloten als lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers zodat ik van collega’s kan leren en we samen de branche en onszelf blijven ontwikkelen. Hiervoor heb ik de intentieverklaring ondertekend waarin onder andere de basis van waaruit ik werk staat omschreven als “integer, betrouwbaar, eerlijk en open”.

Op die manier wil ik mij onderscheiden en zichtbaar maken bij de mensen die ik begeleid.

De intentieverklaring van de leden van het Netwerk Uitvaartvernieuwers is hier te lezen.