bij overlijden van een dierbare dag en nacht bereikbaar: 06 1288 3557

Bij het overlijden

Rond het overlijden komt u in een intense en vaak emotionele periode terecht. Er moet veel geregeld worden en er is verdriet en soms boosheid of ongeloof.

Na het overlijden zal als eerste de huisarts het overlijden vaststellen. In de tussentijd kunt u mij bellen. We spreken dan af wanneer en waar wij elkaar ontmoeten. Deze eerste ontmoeting heeft niet altijd haast, u kunt rustig de tijd nemen om nog even met de overledene alleen te zijn. Deze tijd zo kort na het overlijden wordt vaak als heel intens en dierbaar ervaren.

Als wij elkaar voor het eerst ontmoeten wil ik graag via enkele verhalen van u iets leren kennen van degene van wie u afscheid moet nemen. Daarna bespreken we het moment van de uitvaart en hoe de tussenliggende dagen er ongeveer uit zullen gaan zien. We gaan een aantal dagen tegemoet met intensief contact waarin ik zoveel mogelijk zal afstemmen op uw behoeften en wensen.

Na het vaststellen van het overlijden mag de overledene verzorgd worden. Het bezoek van de arts duurt meestal enkele minuten.

De laatste verzorging betekent dat we de overledene klaar maken en opbaren zodat iedereen die dat wil op een mooie manier afscheid kan nemen. Vanzelfsprekend kunt u hierbij aanwezig zijn of helpen, maar niets moet. Het is daarbij belangrijk om goed naar uw gevoel te luisteren. Lees verder over het opbaren…

Share the Post:

Andere berichten