• Bij overlijden van een dierbare dag en nacht bereikbaar: 06 1288 3557

rituelen

het ontstaan van nieuwe rituelen 726 1024 Immanuel Baan Uitvaartbegeleiding

het ontstaan van nieuwe rituelen

Tijdens de opleiding bij Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle deed ik onderzoek naar het ontstaan van nieuwe rituelen in onze tijd. Dit onderzoek leidde tot mijn eindwerkstuk met bovenstaande titel. Hier kunt u enkele onderdelen van het werkstuk teruglezen. U kunt een gedrukte versie per mail bij mij bestellen; info@immanuelbaan.nl. Eindwerkstuk Meander Uitvaartopleidingen, studiejaar 2018-2019De…

verder lezen