• Bij overlijden van een dierbare dag en nacht bereikbaar: 06 1288 3557

rouw

rouw en verlies​ 1024 768 Immanuel Baan Uitvaartbegeleiding

rouw en verlies​

In het leven kennen we verschillende overgangsmomenten. Er zijn grote overgangsmomenten van geboorte en sterven en kleinere zoals dag en nacht, ontmoeting en afscheid. Zulke overgangsmomenten doorlopen in grote lijnen drie fases: afscheid, transitie en re-integratie. Afscheid vind plaats voorafgaand en kort na het overlijden. De transitie is de verandering in…

read more