• Bij overlijden van een dierbare dag en nacht bereikbaar: 06 1288 3557

algemeen

rouwbakfiets - rouwvervoer
rouwbakfiets 1024 768 Immanuel Baan Uitvaartbegeleiding

rouwbakfiets

Sinds kort hebben we een rouwbakfiets beschikbaar als mogelijk rouwvervoer. De bakfiets wordt per dag verhuurd. U kunt de fiets in Amersfoort ophalen en weer terugbrengen. Ook kunnen wij de fiets bij u leveren op een vooraf afgesproken plaats en tijd, en komen hem later weer ophalen. De rouwbakfiets is…

read more
de tuberoos 1000 750 Immanuel Baan Uitvaartbegeleiding

de tuberoos

De tuberoos staat symbool voor mijn werk als uitvaartbegeleider. Deze bloem is een bijzondere bloem omdat het een nachtbloeier is. In de nacht, het meest donkere moment, bloeit er iets moois en iets lichts op. Een “licht” in de duisternis. In het duister ontstaat iets nieuws en iets moois.De tuberoos…

read more